Kontakt

Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
90001 Modra
cvcmodra@gmail.com
033/640 0702
Zamestnanci
Č. účtu:
SK74 1100 0000 0029 2383 1469
ICO: 31820590

Anketa:

Boli tieto prázdniny pre teba niečím zvlášť zaujímavé? Áno (63%)
Áno
Nie (38%)
Nie
Počet hlasov: 32
Staršie ankety

Tvorivé piatky pre ženy

Raz do mesiaca, vopred dohodnutý piatok, sa stretávajú ženy na tvorivých aktivitách.
Program je priebežne aktualizovaný.<< späť