Kontakt

Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
90001 Modra
cvcmodra@gmail.com
033/640 0702
Zamestnanci
Č. účtu:
SK74 1100 0000 0029 2383 1469
ICO: 31820590

Anketa:

Tvorivé piatky pre ženy

Raz do mesiaca, vopred dohodnutý piatok, sa stretávajú ženy na tvorivých aktivitách.
Program je priebežne aktualizovaný a zverejnený na výveske i na fb Centra.<< späť