Kontakt

Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
90001 Modra
cvcmodra@gmail.com
033/640 0702
Zamestnanci
Č. účtu:
SK74 1100 0000 0029 2383 1469
ICO: 31820590

Anketa:

Plánuješ si už aktivity na letné prázdniny? Áno (42%)
Áno
Nie, ešte je to ďaleko (29%)
Nie, ešte je to ďaleko
Nie, ani nebudem (29%)
Nie, ani nebudem
Počet hlasov: 289
Staršie ankety

PILATES

Cvičenie Pilates pokračuje aj v tomto školskom roku a to v nasledovnom harmonograme:
streda - 19.00 - 20.00 pokročilí
- 20.00 - 21.00 začiatočníci
štvrtok - 9.00 - 10.00 cvičenie pre staršie ročníky, s ľahšou intenzitou
piatok - 19.00 - 20.00 otvorená hodina, cvičenie so strednou záťažou
V tomto harmonograme sa začína cvičiť od 24.9.2014. Cvičenie prebieha v telocvični SCVČ, na Štúrovej 34.
Všetky potrebné informácie získate u p.Stránskej na tel.č. 0903 135 613

<< späť