Kontakt

Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
90001 Modra
cvcmodra@gmail.com
033/640 0702
Zamestnanci
Č. účtu:
SK74 1100 0000 0029 2383 1469
ICO: 31820590

Anketa:

PONUKA krúžkov

Prihlásiť sa do krúžkov je potrebné do 20.septembra.
Copyright © 2008 all rights reserved

<< späť