Kontakt

Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
90001 Modra
cvcmodra@gmail.com
033/640 0702
Zamestnanci
Č. účtu:
SK74 1100 0000 0029 2383 1469
ICO: 31820590

Anketa:

Cyklistické preteky

Všetky deti i mladých srdečne pozývame na zmeranie si síl na bicykloch!!!! Už túto sobotu - 8. októbra

<< späť