Kontakt

Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
90001 Modra
cvcmodra@gmail.com
033/640 0702
Zamestnanci
Č. účtu:
SK74 1100 0000 0029 2383 1469
ICO: 31820590

Anketa:

Prvomájový orientačný beh - VÝSLEDKY

Prvomájový orientačný beh Modrou pozná svojich víťazov. Ak ste zvedaví, koho, pozrite tu:
Prvomajovy beh vysledky.pdf

<< späť