Kontakt

Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
90001 Modra
cvcmodra@gmail.com
033/640 0702
Zamestnanci
Č. účtu:
SK74 1100 0000 0029 2383 1469
ICO: 31820590

Anketa:

Letné tábory

Všetky letné tábory v CENTRE sa vydarili, čas leňošenia sa končí.
Všetkým animátorom srdečne ďakujeme za krásny program, ktorý pre deti pripravili.
A ide sa do nového školského roka!

<< späť