Kontakt

Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
90001 Modra
cvcmodra@gmail.com
033/640 0702
Zamestnanci
Č. účtu:
SK74 1100 0000 0029 2383 1469
ICO: 31820590

Anketa:

Kedy budú krúžky?

Krúžky v Centre začínajú fungovať od PONDELKA 18. SEPTEMBRA.
Časový rozvrh jednotlivých krúžkov nájdete tu:
Ponuka krúžkov na šk. rok 2017 2018 - časy.docx
Tešíme sa na všetky deti!

<< späť