Kontakt

Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
90001 Modra
cvcmodra@gmail.com
033/640 0702
Zamestnanci
Č. účtu:
SK74 1100 0000 0029 2383 1469
ICO: 31820590

Anketa:

Strelecký pretek

Pozvanie pre všetky deti a mladých, ktorí si radi strieľajú...
Pozor! Treba sa vopred prihlásiť v kancelárii.

<< späť