Kontakt

Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
90001 Modra
cvcmodra@gmail.com
033/640 0702
Zamestnanci
Č. účtu:
SK74 1100 0000 0029 2383 1469
ICO: 31820590

Anketa:

Tvorivý piatok

Tento piatok - 11.mája - opäť tvoríme. Tentoraz pletieme košíky. Prihláste sa, kto sa chcete naučiť práve túto krásnu zručnosť.
máj 2018.jpg

<< späť