Kontakt

Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
90001 Modra
cvcmodra@gmail.com
033/640 0702
Zamestnanci
Č. účtu:
SK74 1100 0000 0029 2383 1469
ICO: 31820590

Anketa:

Tieto prázdniny sa nudím Strašne moc (27%)
Strašne moc
Trochu áno (23%)
Trochu áno
Ani nie (23%)
Ani nie
Ani chvíľočku (27%)
Ani chvíľočku
Počet hlasov: 164
Staršie ankety

Trnavská novéna

V piatok 20.11. sme v bazilike sv. Mikuláša v Trnave boli spoločne na svätej omši.
Tu nájdete záznam príhovoru kazateľa O.Mariana Kuffu

https://www.youtube.com/watch?v=KtdSZdrtYfc

viac >>

Začína príprava birmovancov.

Tento týždeň začína príprava tých, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania.
Okrem tej najzákladnejšej informácie -

že vás očakáva Duch Svätý so svojimi výnimočnými darmi, aké nemôžete dostať od nikoho iného -

ešte niekoľko praktických informácií o tom, aké sú pravidlá našej prípravy:
�?� V nedeľu a v piatok je povinné zúčastniť sa na svätej omši. Piatkovú sv. omšu je možné nahradiť si v iný deň cez týždeň.
�?� Účasť na stretkách je povinná. Za tri absencie na stretkách, príprava na birmovanie sa predĺži na nasledujúcu birmovku.
�?� V prípade, že sa pre dôležitý dôvod nemôžeš zúčastniť stretka, môžeš si to nahradiť získaním 2 bodov.
�?� Body získaš:
o za účasť na ruženci v kostole, ktorý nie je povinný – predmodlievanie 1 bod
o za pomoc pri upratovaní v kostole (v sobotu od 8.00) 2 body
o za pomoc pri brigádach vo farnosti (info u p.dekana) 2 body
o Za modlitbu krížovej cesty, ktorá nie je povinná – predmodlievanie 1 bod
o čítanie počas sv. omše 1 bod
�?� Indexy, ktoré vám budeme podpisovať, budeme aj kontrolovať raz do mesiaca, na stretkách vo svojej skupinke.
�?� Mobily sú počas stretka vypnuté.
�?� Body môžeš získavať aj v rámci výhod, nielen pre krytie absencie stretka.
�?� Povinná je sviatosť zmierenia 1x za mesiac. Zaznamená sa na kartičkách, ktoré máte v indexe.

viac >>