Kontakt

Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
90001 Modra
cvcmodra@gmail.com
033/640 0702
Zamestnanci
Č. účtu:
SK74 1100 0000 0029 2383 1469
ICO: 31820590

Anketa:

V tomto novom školskom roku si chcem vybrať nejakú novú aktivitu/krúžok, ktorý som ešte neskúsil. áno (56%)
áno
nie (44%)
nie
Počet hlasov: 52
Staršie ankety

Darujte nám 2% z dane

Milí rodičia, priatelia nášho Centra

voľného času v Modre,

dovoľujem si obrátiť sa na Vás s prosbou o poukázanie Vašich 2% (3%) z daní občianskemu združeniu SABUŽ, ktoré je zriaďovateľom nášho Centra. Po všetky uplynulé roky fungovania Centra nám príspevok z daní veľkou mierou pomáhal pokrývať prevádzkové náklady.

Ďakujeme :)

Erika Strelingerová,riaditeľka SCVČÚdaje pre poukázanie 2% (3%) z daní:
Názov: SABUŽ – pobočka Modra
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Štúrova 34, 900 01 Modra
IČO/SID: 31745440/001

Vyhlasenie a potvrdenie pre fyzické osoby:
Leták
Vyhlásenie