Kontakt

Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
90001 Modra
cvcmodra@gmail.com
033/640 0702
Zamestnanci
Č. účtu:
SK74 1100 0000 0029 2383 1469
ICO: 31820590

Anketa:

Čo rád / rada fotíš? všetko (22%)
všetko
prírodu (13%)
prírodu
ľudí (13%)
ľudí
mojich známych (13%)
mojich známych
seba (13%)
seba
máločo (13%)
máločo
nič (14%)
nič
Počet hlasov: 259
Staršie ankety

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU AJ V MODRE....!

Možno ste práve vy rodičmi „energiou nabitých“ detí a rozmýšľate čo s nimi vo voľnom čase, keď vy ste ešte v práci a oni už nie sú v škole..... Alebo si „už nie dieťa“, „ešte nie dospelý“ a rád by si sa stretal s kamarátmi. Netreba si už nad tým lámať hlavu, pretože ku všetkým umeleckým a športovým denným aktivitám pribudla v Modre od 2. septembra 2006 ďalšia možnosť pre všetky deti a mladých do 30 rokov – Súkromné centrum voľného času.

Zriaďuje ho občianske združenie SABUŽ – pobočka Modra rozhodnutím Ministerstva školstva SR zo dňa 28.7.2005 podľa zákona č.596/2003 Z.z. Centrum sídli v budove bývalej ZŠ na Štúrovej ul. č.34. Poslaním Centra voľného času (CVČ), ktoré je výchovno – vzdelávacím zariadením je počas celého roku ponúkať deťom a mládeži voľnočasové aktivity napomáhajúce rozvoju a ochrane duchovných hodnôt, osobných schopností a rozvoju osobnosti.

Neľakajte sa, prosím, názvu „súkromné“, tento prívlastok vychádza zo zákona, keďže zriaďovateľom CVČ nie je štát ale iná právnická alebo fyzická osoba – v našom prípade občianske združenie SABUŽ.

Každý rok sa snažíme ponúkať aktivity, ktoré máme rokmi overené, ale tiež vždy i niečo nové. Aktuálnu ponuku na tento školský rok si môžete prelistovať tu:

Bulletin SCVČ