Kontakt

Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
90001 Modra
cvcmodra@gmail.com
033/640 0702
Zamestnanci
Č. účtu:
SK74 1100 0000 0029 2383 1469
ICO: 31820590

Anketa:

V tomto novom školskom roku si chcem vybrať nejakú novú aktivitu/krúžok, ktorý som ešte neskúsil. áno (51%)
áno
nie (49%)
nie
Počet hlasov: 303
Staršie ankety

Stáli zamestnanci

leaf

riaditeľka
Mgr. Erika STRELINGEROVÁ
krúžky: doučovanie zo slovenčiny, tvorivé dielne, šikovné ruky, poznávanie histórie

e-mail: cvcmodra@gmail.com
telefón:

Externí zamestnanci

leaf


Erika Žitňanská
krúžky: poznávanie prírody pre najmenších

e-mail:
telefón:

leaf


Barbora Kollárová
krúžky: hra na gitaru

e-mail:
telefón:

leaf


Monika Číková
krúžky: stolný tenis

e-mail:
telefón:

leaf


Mgr. Jozef Federič
krúžky: šachový

e-mail:
telefón:

leaf

vedúci krúžku
Ivana Koreňová
krúžky: florbalový krúžok pre začiatočníkov

e-mail: cvcmodra@gmail.com
telefón:

leaf


Peter Walter
krúžky: technicko-modelársky, fotoklub

e-mail:
telefón:

leaf

vedúca krúžku
Veronika Kulifajová Jelová
krúžky: Mažoretky LASKONKY a MINI LASKONKY

e-mail:
telefón: 0910 610761,0908 641886

leaf

vedúca narodeninových osláv
Michaela Špačková
krúžky: Narodeninové oslavy

e-mail:
telefón: 0910 486 513, 0915 989 687